Dekvoorwaarden

Dekgeld: Alpenschnee € 320,=; Sternkönig € 320,=; Wesir: € 320,= exclusief BTW en afdracht stamboek

Stalgeld:

Eerste cyclus gratis, daarna voor merries € 4,00 per dag en voor merries met veulen, € 5,00 per dag

Ook merries die bij ons op het station staan worden geïnsemineerd;

we spreken in dit geval van “bedrijfs-KI”
Verzend-KI: de eerste  zending gratis, daarna € 28,= per zending.
Voor uitleg over verzend-KI, zie “KI-SWS

Guste merries: Voor merries waarvoor vóór 1 november 2013 een “gustverklaring” van een dierenarts overlegd kan worden, geldt dat ze in het volgend seizoen gratis mogen dekken met één van onze hengsten (veterinaire en andere bijkomende kosten uitgesloten).

Aansprakelijkheid: Het insemineren van uw merrie alsmede het stallen van uw merrie op ons bedrijf geschiedt op uw eigen risico. Uiteraard doen wij ons uiterste om uw merrie net zo gezond af te leveren als ze kwam en in het voorjaar de moeder van een mooi veulen te laten worden!

Bestellen: Graag minimaal één dag tevoren!

Op onze diensten zijn de Algemene dekvoorwaarden Bond van Hengstenhouders in Nederland, gedeponeerd KvK te Utrecht, van kracht.

Voor meer informatie: telefonisch of per email: zie contact.