Leestensch Hof

Haflinger Hengstenhouderij & SWS/KI Station

Dekvoorwaarden

Dekgeld:

Alpenschnee: € 370,=

Stubenkönig: € 370,=;

Arlon: € 370,=;

Maizauber: € 370,=;

exclusief BTW en afdracht stamboek

Stalgeld:

Merries € 8,00 per dag en voor merries met veulen, € 10,00 per dag

Ook merries die bij ons op het station staan worden geïnsemineerd;

we spreken in dit geval van “bedrijfs-KI”

Verzend-KI binnen Nederland 34 euro; buiten Nederland hanteren we een tarief voor transport en het exportcertificaat. Afhankelijk van de afstand bedragen deze kosten 70 tot 110 euro.

Voor uitleg over verzend-KI, zie “KI-SWS”

Guste merries: Voor merries waarvoor vóór 1 november 2022 een “gustverklaring” van een dierenarts overlegd kan worden, geldt dat ze in het volgend seizoen 50% korting krijgen op één van onze hengsten (veterinaire en andere bijkomende kosten uitgesloten).

Aansprakelijkheid: Het insemineren van uw merrie alsmede het stallen van uw merrie op ons bedrijf geschiedt op uw eigen risico. Uiteraard doen wij ons uiterste om uw merrie net zo gezond af te leveren als ze kwam en in het voorjaar de moeder van een mooi veulen te laten worden!

Bestellen: avond voor zending uiterlijk 21.00!

Op onze diensten zijn de Algemene dekvoorwaarden Bond van Hengstenhouders in Nederland, gedeponeerd KvK te Utrecht, van kracht.

Voor meer informatie: telefonisch of per email: zie contact